Privacy

  Privacy
  Victoria CamperHolidays respecteert uw privacy en hecht daar veel waarde aan. Wij gaan dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Wij houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
  Vastlegging persoonsgegevens
  In kader van de uitvoering van haar dienstverlening legt Victoria CamperHolidays persoonsgegevens vast voor het uitvoeren van uw verzoek, de uitvoering van de reisovereenkomst, voor het informeren van de leveranciers die uiteindelijk de producten en diensten moeten leveren en buitenlandse overheidsinstanties (die de aanlevering van de gegevens verplicht stellen).
  Verder wordt deze informatie door Victoria CamperHolidays gebruikt om de klanten en bezoekers op de hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten.
  Afmelding nieuwsbrief
  Als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, kunt u gebruik maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of een email sturen aan
  Customer Audience Targetting
  Uw emailadres kan verder worden gebruikt voor Custom Audience Targeting via Facebook. Victoria CamperHolidays maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen te uploaden in een advertising-tool.
  Persoonsgegevens niet verstrekken aan derden
  Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en niet gebruikt voor andere doeleinden.
  Gegevens thuisblijvers
  Victoria CamperHolidays vraagt bij een boeking namen en telefoonnummers van thuisblijver. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in geval van een calamiteit. Wij gaan ervanuit dat u deze thuisblijvers zelf heeft geïnformeerd over het verstrekken van de gegevens aan Victoria CamperHolidays.
  Cookies
  Victoria CamperHolidays maakt gebruik van cookies, een klein bestand met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Deze cookies slaan eerder bekeken zaken op, waardoor u, als u tijdens het maken van een boeking, nog even terug wilt naar de informatie met betrekking tot de camper of de reis, daarna niet alle gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Dit verhoogt de service die wij u bieden op de website. Zodra u uw browser heeft gesloten, zijn de cookies niet meer actief.
  .