Disclaimer

    Victoria CamperHolidays besteedt veel aandacht en zorg aan juistheid en actualiteit van de informatie op de website, in de offertes en boekingsbevestigingen. Er kan echter geen garantie afgegeven worden dat de informatie altijd volledig juist en actueel is. Je kunt derhalve geen rechten ontlenen aan deze informatie. Verder is Victoria CamperHolidays niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website te actualiseren en wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die door derden is uitgegeven of opgesteld.
    De informatie op onze website is auteursrechtelijk eigendom van Victoria CamperHolidays. Wil je informatie of beeldmateriaal overnemen, dan is dit alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.